CIT ESTOŃSKI – kto powinien zapiąć pasy i się do niego przygotować?

Rate this post

Zapewne wielu z Was kojarzy cykl memów z wizerunkiem premiera, który z niekrytym zadowoleniem stwierdza, że skoro Polacy lubią niskie podatki, to on właśnie przygotował kilka nowych, niskich podatków.

Doniesienia o opodatkowaniu CIT-em spółek komandytowych zelektryzowały nie tylko przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę w formie spółki komandytowej (w tym spółki, w której komplementariuszem jest spółka z o. o.). Także tych, którzy myśleli o tym aby założyć spółkę komandytową lub przekształcić w nią swoją działalność. Pomysł opodatkowania CIT-em spółki, która nie jest osobą prawną (przypomnijmy CIT jest to podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne) budzi ogromne kontrowersje. Mamy drugą połowę października i nadal nie jest przesądzone w jakim kształcie i od kiedy ustawa zacznie obowiązywać.

Wściekłość przedsiębiorców, którzy zostali zaskoczeni wiadomością, że po nowym roku zapłacą bonusowy podatek, wcale mnie nie dziwi. Cierpliwość wspólników spółek komandytowych w ciągu najbliższych tygodni zostanie wystawiona na ciężką próbę. Choć nie brakuje pomysłów na to, co zrobić, na wypadek gdyby ustawa zaczęła obowiązywać z początkiem przyszłego roku.

Jednym z niskich podatków, który ma obowiązywać od 2021 r. jest tzw. CIT estoński. Pod ustawą nie znalazł się jeszcze ostatni podpis, ale projektowi warto się przyjrzeć bliżej. Choć krytycy sądzą, że CIT estoński ma tyle wspólnego z podatkiem funkcjonującym w Estonii, co ryba po grecku z Grecją, powiedzmy sobie otwarcie, że podleganie obowiązkowi podatkowemu to nie koncert życzeń. Choć w przypadku CIT estońskiego podatnicy będą mieli opcję wyboru.

Dla kogo CIT estoński?

Z alternatywny w postaci estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Uprzedzając pytania, czy pomysł objęcia spółek komandytowych CIT-em spowoduje, że również spółka komandytowa będzie mogła skorzystać z CIT-u estońskiego?

Nie.

Projekt wyraźnie wskazuje, że z CIT estońskiego będą mogły skorzystać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Na CIT estoński nie załapią się spółki komandytowe. Wprawdzie mają one stać się podatnikami CIT, ale trzeba przypomnieć, że nie są to osoby prawne. To jest źródło całego galimatiasu.

Skoro z CIT-u estońskiego mają skorzystać tylko spółki, dlaczego osoby prowadzące działalność jednoosobowo, miałyby sobie tym tematem zaprzątać głowę?

Po pierwsze dlatego, że w Polsce wielu przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG oraz spółek cywilnych, jest gotowych na to, aby przenieść swój biznes do spółki. Po drugie, z powodu znacznej ilości warunków, które trzeba spełnić łącznie, aby skorzystać z CIT-u estońskiego, niewiele spółek będzie gotowych na to, aby od razu przejść na nowy system podatkowy.

Czy po przekształceniu lub przeniesieniu przedsiębiorstwa do spółki z o. o. lub akcyjnej od razu będziesz mógł wskoczyć na CIT estoński?

Nie. Jest mały haczyk. Musi upłynąć pełny rok, w którym miało miejsce przekształcenie lub aport. O zaletach aportu i korzyściach dowiesz się z TEGO ARTYKUŁU.

CIT estoński to zachęta dla małych i średnich firm. Czyli dla kogo?

Decyduje kryterium przychodów. Przychody osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie mogą przekroczyć 50 mln zł.

WAŻNE! W tej kwocie zawiera się podatek VAT.

Co się stanie, jeżeli w trakcie roku podatkowego próg zostanie przekroczony? Spółka nie wypada z systemu, ale musi się liczyć z dodatkowym obciążeniem od nadwyżki.

Zanim machniesz ręką i stwierdzisz, że nie ma sensu zawracać sobie tym głowy, wróćmy do pozostałych warunków. Podzieliłam je na 2 grupy.

SPÓŁKA I WSPÓLNICY

 • Wspólnikami w spółce (udziałowcami lub akcjonariuszami) mogą być tylko osoby fizyczne. Wspólnikiem nie może być inna spółka ani fundacja.
 • Wspólnicy nie mogą być wspólnikami w innych spółkach (udziałowcami, akcjonariuszami, komandytariuszami, komplementariuszami itp.).
 • Wspólnicy mogą być zatrudnieni w spółce, ale tylko pracownicy spoza grona wspólników są brani pod uwagę przy ocenie spełnienia kryterium zatrudnienia. 
 • Spółka nie może mieć udziałów w innej spółce jak i nie może być wspólnikiem w innej spółce, mam tu na myśli zwłaszcza strukturę, w której spółka z o. o. jest komplementariuszem w spółce komandytowej.

POZOSTAŁE WARUNKI

 • W spółce musi być zatrudnionych minimum 3 pracowników.
Bonus dla przedsiębiorców, którzy decydują się na aport działalności do spółki lub
przekształcenie. Wymagany poziom zatrudnienia może być osiągany z upływem czasu i 
nie jest konieczne na start zatrudnianie aż trzech pracowników. Na początek wystarczy 
jeden pracownik (niebędący wspólnikiem). Warunek niezbędny – tylko umowa o pracę.
Umowa o dzieło i zlecenie nie mają znaczenia.
 • Spółka, aby skorzystać z zalet systemu, powinna dokonywać nakładów inwestycyjnych (stworzenie lub nabycie nowych środków trwałych, ich modernizację) w proporcji:
Nie mniej niż 15%, w kwocie nie mniejszej niż 20 tys zł – w okresie 2 kolejno 
następujących po sobie lat podatkowych, albo 
nie mniej niż 33%, w kwocie nie mniejszej jednak niż 50 tys zł – w okresie 4 lat 
podatkowych.
 • Spółka musi wykazywać większe przychody związane z jej działalnością operacyjną, czyli wytwarzaniem towarów lub świadczeniem usług niż przychody tzw. pasywne
Przykład: firma zajmuje się produkcją i dostawą wentylatorów i klimatyzacji. Uzyskuje 
również odsetki z tytułu udzielonej pożyczki. Przychody z działalności – czyli produkcji 
i dostawy urządzeń powinny przewyższać przychód uzyskiwany z tytułu odsetek 
od umowy pożyczki.

Jak obecnie wygląda opodatkowanie CIT-em?

Na dziś stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi:

9% w przypadku małego podatnika (przychody max 2 mln euro)
19% w przypadku pozostałych podatników

Dodatkowo, w przypadku wypłaty zysku wspólnikom, każdy ze wspólników ma obowiązek oprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 19%

Jak ma wyglądać opodatkowanie CIT-em estońskim?

15% w przypadku małego podatnika, z możliwością obniżenia o dodatkowe 5% w 
przypadku wyższych nakładów inwestycyjnych. Docelowo 10%. 
25% w pozostałych przypadkach, z możliwością obniżenia o dodatkowe 5% w 
przypadku wyższych nakładów inwestycyjnych. Docelowo 20%.

Dodatkowo – jak wyżej, każdy wspólnik musi przekazać fiskusowi 19% od dywidendy.

Decydując się na CIT estoński, przedsiębiorca wchodzi w 4-letni cykl, z możliwością przedłużenia. W tym okresie badaniu podlega spełnienie przez spółkę warunków dot m.in. zatrudnienia i inwestycji.

O jakich korzyściach mowa, skoro stawka podatku jest wyższa?

 • odejście od zaliczek miesięcznych, kwartalnych, brak rachunkowości podatkowej, nieskomplikowana administracja,
 • brak opodatkowania CIT-em zysku tak długo, jak długo będzie w spółce i będzie służył zwiększeniu jej płynności a także reinwestycji,
 • prawo wspólnika do odliczenia podatku (proporcjonalnie) zapłaconego przez spółkę, w momencie zapłaty podatku dochodowego, łączne obciążenie z tytułu CIT i PIT nie przekroczy u małych podatników 25% lub 20% a u pozostałych 30% lub 25%,
 • przy odpowiednich inwestycjach, CIT należny będzie niższy a oszczędności ulokowane w środkach trwałych firmy.

Kto faktycznie zyska na CIT estońskim?

Na pewno firmy rodzinne oraz małe przedsiębiorstwa nastawione na reinwestowanie i rozwój biznesu. Wokół projektu ustawy zdążyło narosnąć wiele mitów. Krytycy uważają, że prawie nikt lub prawie nikt na tym nie skorzysta. Jak będzie w rzeczywistości? Przede wszystkim poczekajmy na ostatni podpis.

Według mnie dużo zależy od aktywności przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne. Niezależnie od tego, czy zdecydują się na aport, przekształcenie czy rejestrację nowej spółki, to w tej grupie kryje się największa ilość potencjalnych beneficjentów.

Możesz narzekać i krytykować, nie robiąc nic. Możesz też się zastanowić, które z powyższych warunków już spełniasz a co jeszcze wymaga pracy. Aby Ci to ułatwić, na stronie Ministerstwa Finansów dostępna jest ankieta, po której wypełnieniu dowiesz się, jakie warunki już spełniasz, aby starać się o przejście na CIT estoński. Wyniki ankiety wskażą Ci również to, nad czym będziesz musiał popracować, aby spełnić wszystkie warunki.

Ten artykuł z pewnością nie wyczerpał tematu CIT estońskiego, który ma zacząć obowiązywać już od stycznia 2021 r. Mam jednak nadzieję, że skłoni do refleksji przedsiębiorców prowadzących swoje firmy jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej. Jeżeli odwlekałeś lub odwlekałaś moment przeniesienia swojej działalności gospodarczej do spółki z o. o., to może być właściwy moment! Rok, który musi upłynąć, możesz wykorzystać na dopięcie wszystkich warunków, które muszą być spełnione łącznie, aby przejść na CIT estoński.

Ciekawa jestem, czy taka forma opodatkowania skłoni Was do przejście z działalności gospodarczej na spółkę z o. o., a może już zaczęliście przygotowania?

Czekam na Wasze komentarze pod artykułem. A jeżeli zastanawiacie się nad przeniesieniem działalności gospodarczej do spółki – zapraszam na grupę na Facebooku. Na razie w kameralnym gronie odpowiadam na pytania dotyczące takiej operacji.


Zapisz się do newslettera aby odebrać DARMOWY EBOOK:

Przeniesienie działalności gospodarczej do spółki
w 11 krokach

Dodaj komentarz