Czy wniesienie działalności aportem do spółki z o.o. to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za długi?

Rate this post

Niedoskonałość działalności gospodarczej i spółek cywilnych wiąże się z tym, że właściciele firm ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem, bez żadnego ograniczenia. 

Ustalmy na początku jedną kwestię. Jeżeli przedsiębiorstwo jest zadłużone, rachunki bankowe zajęte przez komornika, a nad firmą wisi widmo bankructwa, aport nie będzie ratunkiem. 
Aport przedsiębiorstwa i przekształcenie to nie alternatywa dla upadłości. 

Decyzja o przejściu na spółkę

Transformacja dzałalności gospodarczej w spółkę przed nadejściem zagrożenia, pozwoli uniknąć prywatnej katastrofy, jaką jest upadłość właściciela firmy. I wierz mi, marnym pocieszeniem jest to, że obecne przepisy pozwalają na ogłoszenie upadłości konsumenckiej także w stosunku do przedsiębiorców. Bo jeżeli masz dużo do stracenia, stracisz wszystko. O tym, do jakie spółki warto wnieść firmę aportem pisałam w TYM ARTYKULE.

Z moich doświadczeń wynika, że przedsiębiorcy decydują się na aport w związku z sytuacjami, w których realnie doświadczyli zagrożenia dla swojego majątku. Najczęściej ze sporem sądowym w tle. Wieloletni proces w sądzie o zapłatę należnego wynagrodzenia. Naliczenie kary umownej nie do udźwignięcia,  czy upadłość kontrahenta bez widoków na odzyskanie pieniędzy, mogą być dla biznesu prawdziwym tsunami.

To jedynie przykład, gdzie przedsiębiorcy pomimo uzyskania ostatecznie korzystnego wyroku, podjęli decyzję o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności.
Dlaczego? Aby nie odpowiadać za długi oczywiście! A przynajmniej nie własnym domem, samochodem i oszczędnościami.

Decyzje podejmowane w sytuacji zagrożenia, pod wpływem strachu, to najczęściej złe decyzje. Mogłabym tutaj mnożyć przykłady, gdzie w obliczu osypywania się gruntu, podejmowane są decyzje o katastrofalnych skutkach. W ostatecznym rozrachunku bardziej szkodzą zamiast ratować. Darowizny samochodów, mieszkań, domów i działek na bliższych i dalszych członków rodziny. Intercyzy z przekazaniem całego majątku małżonkowi. Przepisywanie firmy na rodziców, dzieci i rodzeństwo. Koniec końców najczęściej wszystko na marne. Wierzyciele nie odpuszczają i tego typu transakcje mszczą się szybko i boleśnie. 
Dlaczego? Ponieważ w takich przypadkach sądy często orzekają, że upłynnienie majątku nie jest wiążące dla wierzycieli. Tym samym nieskuteczne. Majątek trafia w ręce wierzycieli a właściciel firmy zastanawia się, czy mógł zrobić coś więcej, aby uniknąć tej sytuacji. 

A no mógł. 

Wniesienie działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa) aportem do spółki z o. o., we właściwym momencie i z odpowiednim przygotowaniem to rzeczywiście sposób na to, aby skutecznie ograniczyć osobistą odpowiedzialność. 

Jak to zrobić skutecznie?

Przedsiębiorstwo nie funkcjonuje w próżni i trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy firma nie ma żadnych zobowiązań. Także niewymagalnych, czyli takich, gdzie termin zapłaty jeszcze nie nadszedł. Bo z zobowiązaniami w przypadku decyzji o przeniesieniu działalności do spółki (wniesienia aportem) jest jak z kotem Schrödingera. Są i jednocześnie ich nie ma. 

Co to znaczy i jak to ograć?

Działalność gospodarcza, która ma zostać przeniesiona do spółki to nic innego, jak przedsiębiorstwo. Problem w tym, że na gruncie prawa cywilnego, które reguluje zasady przeniesienia przedsiębiorstwa do spółki, w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą zobowiązania. Oznacza to, że zobowiązania, które ciążą na przedsiębiorcy pomimo przeniesienia wszystkich innych składników działalności na spółkę, zostaną przy nim. Nie przejdą automatycznie do spółki, do której został wniesiony aport.

Paradoks polega na tym, że zobowiązania nie przechodzą na spółkę, a mimo to spółka ponosi za nie odpowiedzialność. Podkreślam spółka – nie jej wspólnicy. 

Aport a zobowiązania 

W momencie, gdy przedsiębiorstwo zostaje wniesione do spółki, to ta spółka przystępuje do wszystkich długów przesiębiorcy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które były znane w dniu aportu. Od momentu wniesienia działalności aportem za zobowiązania odpowiadają wspólnie: spółka i osoba prowadząca działalność gospodarczą. Spółka staje się dodatkowym dłużnikiem, jednak odpowiada za zobowiązania do wartości wniesionego przedsiębiorstwa aportem. 

Odpowiedzialność przedsiębiorcy i spółki nazywana  jest odpowiedzialnością solidarną, ponieważ odpowiadają wspólnie (spółka i przedsiębiorca) jak i każdy z osobna za całość długu. Taka konstrukcja ma oczywiście za zadanie chronić wierzycieli przed pozbyciem się majątku przez przedsiębiorców. Możliwe jednak jest przeniesienie zobowiązań np. linii kredytowej, leasingu czy kredytu obrotowego na spółkę, z jednoczesnym zwolnieniem z odpowiedzialności przedsiębiorcy. Konieczne jest jednak uzyskanie zgody banku lub leasingodawcy na przeniesienie zobowiązania na spółkę i jednocześnie zwolnienie z długu przedsiębiorcy

Moment podpisania umowy aportowej oraz dodatkowej umowy zwalniającej przedsiębiorcę z długów związanych z prowadzeniem działalności ma przełomowe znaczenie. Od tej chwili następuje rozdzielenie majątku firmowego od prywatnego. Spółka poprzez zarząd podejmuje decyzje związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a zaciągane zobowiązania nie zagrażają prywatnemu majątkowi wspólników. Działa to także w drugą stronę. 

Uwaga na pułapkę!
Czasami zdarza się, że bank udzielający finansowania współce oczekuje zabezpieczenia polegającego na poręczeniu pożyczki przez członka zarządu, który jest jednocześnie wspólnikiem wnoszącym aport. Przestrzegam przed taką formą zabezpieczenia, ponieważ w sytuacji gdyby spółka nie wywiązała się z zapłaty albo napotkała czasowe trudności finansowe, bank zwróci się do członka zarządu. A ten będzie odpowiadał wszystkim co ma – całym prywatnym majątkiem. Taka forma zabezpieczenia unicestwia tarcze ochronną, jaką jest forma spółki z o. o. dla poręczającego właściciela. 

Aport a skarga pauliańska

Czy wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki może zostać uznane za przejaw pokrzywdzenia wierzycieli? W niektórych sytuacjach tak, o czym świadczą kolejne orzeczenia sądów. Umowa wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki może zostać uznana za niewiążącą dla wierzycieli, gdy sąd dojdzie do wniosku, że ogranicza ona możliwość zaspokojenia wierzyciela. Najczęściej chodzi o sytuacje, gdy w transakcji biorą udział podmioty powiązane, w tym niektóre na granicy wypłacalności, z obciążeniami np. hipotecznymi.

Zanim się zniechęcisz, pamiętaj, że w sytuacjach nieoczywistych nie ma rozwiązań w 100% pewnych i gwarantujących brak ryzyka. Istnieją  prawne „wytrychy”, dlatego tak istotne jest, aby przed podjęciem decyzji o aporcie przeanalizować wszystkie ryzyka towarzyszące takiej transakcji. 

Aport przedsiębiorstwa do spółki ma za zadanie zminimalizowanie odpowiedzialności przedsiębiorcy, który do tej pory ryzykował całym swoim majątkiem. Rozmiar majątku, którym ryzykuje przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien być wprost proporcjonalny do determinacji w rozdzieleniu majątku prywatnego od firmowego.

PODSUMOWANIE

 •  po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki zobowiązania zostają przy przedsiębiorcy, nie przechodzą z automatu na spółkę
 • spółka z o. o. przystępuje do odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy związane z prowadzeniem firmy, jako dodatkowy dłużnik i odpowiada do wartości wniesionego przedsiębiorstwa
 • spółka z o.o. nie odpowiada za długi prywatne przedsiębiorcy, np. za kredyt hipoteczny na mieszkanie 
 • przedsiębiorca nie będzie ponosić odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę po wniesieniu aportu
 • możliwe jest obok umowy aportowej zawarcie dodatkowej umowy o przejęcie zobowiązań przez spółkę i zwolnienie z długu przedsiębiorcy. Konieczna jest zgoda każdego wierzyciela na zwolnienie z długu.  
 • wyrejestrowanie firmy z CEIDG nie ma żadnego wpływu na odpowiedzialność za długi osoby prowadzącej działalność gospodarczą. 

Jesteś bogatszy o wiedzę, która pozwoli Ci mądrze podejść do przeniesienia działalności gospodarczej do spółki – czyli aportu przedsiębiorstwa.

Jeżeli ten artykuł nie rozwiał wszystkich Twoich wątpliwości lub masz jakieś pytanie – zostaw je w komentarzu pod artykułem. 

Jeżeli myślisz o przeniesieniu swojej działalności do spółki i potrzebujesz pomocy – napisz maila kontakt@odfirmydospolki.pl


Zapisz się do newslettera aby odebrać DARMOWY EBOOK:

Przeniesienie działalności gospodarczej do spółki
w 11 krokach

3 komentarze do “Czy wniesienie działalności aportem do spółki z o.o. to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za długi?”

 1. Sputnik V vaccination has begun in Slovakia. The provision of the Russian vaccine to the motherland was accompanied aside a governmental insinuation and led to the relinquishment of Prime Lass of the the religious ministry Igor Matovich and a realignment of the government. As a culminate, the state received the Russian vaccine, ignoring the incident that neither the European regulator nor the WHO has furthermore approved it.
  In neighboring Hungary, which approved the fritter away of Sputnik in February as the anything else in Europe, more than 50% of the grown-up denizens has already been vaccinated; in Russia – a bantam more than 10%. In Slovakia, five thousand people signed up in place of the Sputnik vaccination.
  A person will never realize all of their potential while chained to the ground. We must fly up and conquer the skies.. You can be familiar with another article on this area of study at this association https://buy-with-bitcoins.rabatter.site

  Odpowiedz

Dodaj komentarz